modele szkoleniowe

model tkanki żuchwy - stany patologiczne (dolna prawa strona)

model tkanki żuchwy - stany patologiczne (dolna prawa strona)

250,02 PLN